Energideklaration för bostadsrättsföreningar: En nyckel till energieffektivitet

12 april 2024
Veronica Urena

editorial

En energideklaration är ett viktigt steg för en bostadsrättsförening (Brf) som siktar på att förbättra sitt energianvändande och minska sina kostnader samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid. Denna artikel går igenom vad en energideklaration innebär för bostadsrättsföreningar, dess lagkrav, fördelarna med att göra en samt hur man kommer igång med processen.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som visar en byggnads energiprestanda. För en bostadsrättsförening innebär det en överskådlig bild över hur mycket energi som förbrukas för uppvärmning, varmvatten, belysning och andra gemensamma elanvändningar. Deklarationen inkluderar också rekommendationer om hur energiprestandan kan förbättras, vilket kan leda till lägre energikostnader och vara ett led i att skapa ett mer hållbart boende.

Lagkrav och tidsintervaller

I Sverige är det lag på att alla fastigheter över en viss storlek ska ha en giltig energideklaration. För bostadsrättsföreningar blivit ännu viktigare att följa dessa lagar då deklarationen måste förnyas vart tionde år eller i samband med större renoveringar eller försäljningar.

Att inte följa dessa krav kan resultera i sanktioner och böter. Det är alltså både en ekonomisk och juridisk fördel för en brf att hålla sin energideklaration aktuell.

energideklaration brf

Fördelar med energideklaration för Brf

Den kanske största fördelen med att genomföra och aktivt arbeta med en energideklaration är potentialen för kostnadsbesparingar. Genom att identifiera och åtgärda brister i fastighetens energiprestanda kan en bostadsrättsförening spara betydande summor pengar på sänkta energikostnader. Dessutom kan genomförda energibesparande åtgärder leda till en ökad marknadsvärde på fastigheten.

Att aktivt arbeta med energieffektivisering är inte enbart en fråga om ekonomi, utan också en miljöfråga. En minskad energiförbrukning leder till lägre utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Föreningar som tar ansvar för sin energi påverkar därmed positivt både på den lokala och globala miljön.

Att genomföra en energideklaration

Innan själva deklarationen påbörjas är det viktigt att samla in all relevant information om fastighetens energianvändning. Detta inkluderar historiska energiförbrukningsdata, information om fastighetens isolering, värmesystem och andra installationer som påverkar energiprestandan.

Eftersom själva deklarationen behöver utföras av en certifierad energiexpert, är det rekommenderat att bostadsrättsföreningen tar in offerter och väljer en leverantör med omsorg.

När en energiexpert är vald, genomförs själva energideklarationen som oftast inbegriper en platsbesiktning och analys av insamlad data. Därefter utformas själva energideklarationen som innehåller konkreta förslag på förbättringsåtgärder.

Bostadsrättsföreningen står inför beslut om vilka rekommendationer som bör genomföras, vilka kan variera från enkla åtgärder som byte till energieffektiv belysning, till större investeringar såsom byte av uppvärmningssystem.

Läs mer om energideklaration BRF!

Fler nyheter